Sielunhoitoterapia

 

MITÄ SIELUNHOITOTERAPIA ON?


Sielunhoitoterapia on kristillistä terapiatyötä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Tämä tapahtuu ihmisen yksilöllisyyttä ja yksityisyyttä kunnioittaen.

Toiminta on aina asiakaslähtöistä, hänen tarpeistaan käsin yhdessä tehtyjen tavoitteiden mukaista.

Sielunhoitoterapia perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja asiakkaan kunnioittamiseen.

Sielunhoitoterapia on prosessiluonteista ja siinä yhdistyy psykologinen ja hengellinen näkökulma.

Sielunhoitoterapia on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa käsitellä asioitaan turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Suomen Sielunhoitoterapeutit ry.

 

Lataa sielunhoitoterapeutin eettiset säännöt

 

Sielunhoidon tavoite on ihmisen identiteetin ja itsetunnon eheytyminen.

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Hän on koko maailmankaikkeuden Luoja. Sielunhoitoterapiatilanteessa uskon Jumalan läsnäoloon, Jumalan armoon ja rakkauteen.

Yhteystiedot

Sielunhoitoterapeutti
Marita Valkama

Tapaamiset Hämeenlinnassa ja Parolassa


Sähköposti :

maritavalkama(ät)hotmail.com

Puhelin : 050-5562159