Sielunhoitoterapiamallini

RE(Rikotusta eheä)-sielunhoitoterapiamalli on työssäni ytimenä. Se on alunperin pastori, terapeutti Seppo Jokisen kehittämä terapiamalli, jossa psykologinen ymmärrys ja kristillinen ajatusmalli yhdistyvät.


RE-sielunhoitoterapiamallin seitsemän vaihetta ovat:

1. Tämänhetkisen elämäntilanteen kartoitus
(mm. hoitoontulon syy, suhde Jumalaan)
2. Perusturvallisuus
(kiintymyssuhteet, lapsuus)
3. Perustrauman etsiminen
(mikä, milloin tullut)
4. Syyllisyysmekanismien etsiminen
(millainen suhde syyllisyyteen ja häpeään, terve vai sairas syyllisyys)
5. Tunnemekanismien etsiminen
(syy-yhteydet aikaisempiin kokemuksiin, tunnereaktiot)
6. Itsetunnon ja identiteetin kartoitus
(itsetunto on yksilön käsitys omasta arvostaan, identiteetti on kokonaiskäsitys itsestään eli psyykkisistä, fyysisistä ja sosiaalisista ominaisuuksistaan, arvoistaan, tavoitteistaan)
7. Itsetunnon ja identiteetin eheys

Lapsuuden vaikutus persoonamme kehitykseen on suuri. Sisäinen lapsemme on tärkeä!

Kaikki elämämme kriisit ja tapahtumat vaikuttavat, millainen meistä tulee. Voimme löytää aidon oikean itsemme, kun rohkenemme etsiä!


ARVONI JA IHMISKÄSITYKSENI:

Arvostan jokaista ihmistä. Jokainen ihminen on Jumalan luoma, Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen. Haluan olla vahvasti läsnä terapiatilanteessa; kuunnella ja olla empaattinen.

Totuudellisuus eli rehellisyys on minulle tärkeää.

Luottamuksellisuus on ehdoton. Vaitiolo asioista, joita kuulen, sekä oma avoimuuteni tilanteessa on tärkeää.

Turvallisuus kertoa asioita Jumalan rakkauden ja armon alla. Rukous ja Raamatun sanoihin pohjautuva opetus välittävät Jumalan rakkautta ja armoa kauttani.Sielunhoitoterapiamallini perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen; Jumala on kaiken Luoja.

Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen – jokaisen meistä. Jumala on myös kaiken maan ja taivaan Luoja. Raamatun alkulehdiltä saamme jo lukea, miten suuri Jumalamme on ja mitä Hän on tehnyt (1. Moos.1). Hän tietää menneet ja tulevat, Hän tuntee meidät (Ps.139).

Uskon kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Jumala salli oman poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kuolla ristillä meidän syntiemme tähden. Jumala antoi meille Jeesuksen sovitustyön kautta Puolustajan maan päälle, Pyhän Hengen.

Jumala on Rakkaus. Jumala armossaan ja laupeudessaan antoi meille meidän syntimme anteeksi. Hän antoi Poikansa kuolla syntiemme tähden, jotta saisimme iankaikkisen elämän.

Sielunhoitoterapiatilanteessa Jumalan laupeus meitä kohtaan korostuu: ymmärrys, rakkaus, anteeksianto, armo. Hän on se, joka parantaa ja eheyttää.

 

TOIMINTATAVAT JA MENETELMÄT:

Menetelminä työssäni käytän läsnäolevaa kuuntelua, keskustelua, asioiden avaamista, havainnointia. Suhteen rakentaminen on tärkeää, jotta luottamus ja avoimuus syntyisivät. Rukous on läsnä koko terapiaistunnon ajan. Empaattinen kohtaaminen on tärkeää, jotta asiakas tulee kuulluksi. Asiakas peilaa omaa elämäänsä terapeutin kautta. Tuon ”peilin” täytyy olla kirkas ja suora.

Asiakkaan rohkaiseminen, kannustaminen, hänen omien voimavarojensa löytäminen ja esiintuominen on ensiarvoisen tärkeää.

Menetelminä työssäni voin käyttää asiakkaan suostumuksella esim.:


  • elämänkaarityöskentelyä (avataan elämää lapsuudesta tähän päivään tekemällä konkreettinen taulu, jossa viivalle jaksotettuna elämän taitekohtia, pohditaan niiden vaikutusta elämään)

  • sukupuutyöskentelyä (kuka olen, keitä on ollut ennen minua)

  • kuvakortteja (mitä kuvat tuovat mieleen tai millä mielellä olet)

  • piirtämistä, kirjoittamista

  • minä-kuvan laatimista, tunnetiloja tunnelistoista mm.

  • erilaisia tapauskohtaisia menetelmiä kuten tyhjän tuolin-tekniikkaa

  • rukousta, rippiä, vedellä tai öljyllä voitelua

  • kehon aistiharjoituksia, rentoutusta, musiikkia ym.

    

Jumala on parantaja joka hetkessä. Rukous tärkein muoto kaikista, muuta ei useinkaan tarvita.

Jumalan voima on kaiken yllä.

 

Yhteystiedot

Sielunhoitoterapeutti
Marita Valkama

Tapaamiset Hämeenlinnassa ja Parolassa


Sähköposti :

maritavalkama(ät)hotmail.com

Puhelin : 050-5562159